GNP là gì? Sự khác biệt về chức năng giữa GNP và GDP là gì?

Các bạn đã nghe qua thuật ngữ “GNP”? Vậy các bạn có biết GNP là gì? Sự khác biệt về chức năng giữa GNP và GDP? Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

GNP là gì?

GNP là gì? Sự khác biệt về chức năng giữa GNP và GDP là gì?

GNP – Gross National Product là tổng sản phẩm quốc gia, là tổng gía trị của các dịch vụ, sản phẩm cuối cùng mà tất cả công nhân của một đất nước làm ra ở cả trong nước và ngoài nước trong đơn vị một năm tài chính. GNP là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế.

Sản phẩm cuối cùng dùng để tinh GNP là sản phẩm được đem đi tiêu thụ trực tiếp chứ không phải là sản phẩm trung gian phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm khác.

Công thức để tính chỉ số tổng sản phẩm quốc gia GNP của một quốc gia trong 1 năm được tính như sau:

GNP = (X-M) + NR + C +I +G

Trong đó :

X là chỉ số sản lượng kim ngạch xuất khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.

M là chỉ số lượng kim ngạch nhập khẩu ròng dịch vụ hàng hóa.

NR là thu nhập ròng từ các tài sản ờ nước ngoài.

C là chỉ số chi phí tiêu dùng cá nhân..

I là tổng mức đầu tư cá nhân quốc nội.

G là chỉ số chi phí tiêu dùng của nhà nước.

Sự khác biệt về chức năng giữa GNP và GDP

Tổng sản phẩm quốc nội (GNP) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đều cố gắng đo lường giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất để bán cuối cũng trong nền kinh tế. Sự khác biệt là cách mỗi thuật ngữ diễn giải điều gì cấu thành nền kinh tế.

GNP là gì? Sự khác biệt về chức năng giữa GNP và GDP là gì?

GDP đề cập đến và đo lường mức sản xuất trong nước, trong khi GNP đo lường mức độ sản xuất  của bất kì cá nhân hoặc tập đoàn của một quốc gia.Ví dụ, GNP của Mỹ đo lường mức độ sản xuất của bất kỳ một thực thể nào của Mỹ hoặc Mỹ, bất kể ở đâu trên thế giới quá trình sản xuất thực tế đang diễn ra, và định nghĩa nền kinh tế vầ công dân. GNP đo lường thu nhập bội thường và thu nhập đầu tư của công dân nước ngoài đang làm việc hoặc đang đầu tư ở nước ngoài. GNP thường rất ít được nhắc tới hơn GDP, nhưng tốt nhất được mô tả là thước đo đầu ra của quốc gia.

Cũng tùy theo hoàn cảnh, GNP có thể cao hơn hoặc thấp hơn GDP điều này phụ thuộc vào tỷ lệ các nhà sản xuất trong nước cho nước ngoài ở một quốc gia nhất định.

Các tổ chức như ngân hàng thế giới và chỉ số phát triển của con người (HDI) đã thay thế GNP bằng tổng thu nhập quốc gia (GNI) để đo lường thu nhập của một quốc gia tốt hơn. Mặc dù GNP và GNI rất giống nhau về mục đích và định nghĩa, nhưng GNI là thước đo thu nhập tốt hơn sản xuất.

Bạn đã biết Kimochi là gì chưa nếu chưa biết thì hãy dọc bài Kimochi là gì nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *